pirotechnikai hírek

Miért színes a tűzijáték?

2015. 08. 01.

Mert a különböző anyagok égésük során különböző színnel festik meg a lángot.

Az atomok elektronjai különböző energiatartalmú pályákon vannak. Hő vagy fény hatására az elektronok egy magasabb energiatartalmú pályára kerülnek, vagyis gerjesztődnek. Az elektronok azonban a lehető legkisebb energiatartalmú pályákra törekszenek, ezért a két szint közötti energiakülönbséget kisugározzák. Ez lehet foton is, amely ha a fény látható hullámhosszán van, akkor valamilyen színként érzékeljük.

A tűzijátékoknál meggyújtják a robbanóanyagot, ez biztosítja az égéshez és a gerjesztéshez szükséges hőt (kb. 800-1000 °C). Az égen a fémsók elégnek, összetevőikre bomlanak [pl.: NaCl -> Na + Cl], a fématomok gerjesztődnek [a vegyértékelektronpárok termikus ütközése során, pl.: Na -> Na*] végül a gerjesztés során kapott energia kisugárzódik fényként [fotoemissszió, pl.: Na* -> Na + hv] és megjelennek a színek.A következő lista a leggyakoribb színeket kialakító fémeket sorolja fel.

  • kárminvörös - lítium [Li]
  • bíborvörös - stroncium [Sr]
  • sötétvörös - rubidium [Rb]
  • téglavörös - kalcium [Ca]
  • fakóibolya - kálium [K]
  • kék - cézium [Cs], arzén [As], ólom [Pb], antimon [Sb], szelén [Se]
  • sárga - nátrium [Na]
  • sárgászöld - bárium [Ba]
  • zöld - réz [Cu], foszfor [P], tallium [Tl], tellúr [Te], molibdén [Mo]
  • vakító fehér - magnézium [Mg]


Megjegyzés:
A lángfestést [lángfotometria] használják a vegyészek különböző anyagok kimutatására [minőségi analízis] is, vagy akár mennyiségének meghatározására [mennyiségi analízis] is.
A lámpák fényének a sokféleségéért is a különböző anyagok eltérő fénykibocsátása a felelős.forrás: http://miert.webclub.hu/miert-szines-a-tuzijatek

 

« Vissza